REZUMATE

Rezumatele lucrărilor ce vor fi susținute sau prezentate, se vor trimite până la data de 25 august 2021

METODĂ DE TRIMITERE

Rezumatele lucrărilor ce vor fi susținute/prezentate, se vor trimite până la data de 25 august 2021.

Rezumatele (în limba română și/sau engleză), redactate conform instrucţiunilor, se trimit prin e-mail, pe adresa: office@dimas.com.ro. Nu puteţi trimite rezumate înainte de a vă înscrie.

CONFIRMĂRI

Rezumatele primite până la data de 25 august 2021 inclusiv vor fi confirmate autorilor de către Comitetul Ştiinţific prin e-mail şi vor fi publicate în volumul de rezumate și lucrări al conferinței (volum cu ISSN).

Comitetul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a accepta sau respinge lucrările propuse şi de a selecta lucrările în vederea prezentării orale sau e-poster.

FORMA DE PREZENTARE

Forma de prezentare a lucrărilor: oral (ppt, pdf sau înregistrare video) sau e-poster (jpg sau pdf).

Termenul limită pentru trimiterea lucrărilor orale (ppt, pdf sau înregistrare video) este 25.08.2021 pe adresa de  e-mail: office@dimas.com.ro

Termenul limită pentru trimiterea e-posterelor este 25.08.2021 pe adresa de  e-mail: office@dimas.com.ro

INSTRUCȚIUNI DE REDACTARE

Vă rugăm sa respectați următoarele cerințe de redactare a rezumatului:

 1. maxim 300 cuvinte;
 2. redactat în limba română și/sau în limba engleză;
 3. fontul Times New Roman 12, fără aliniat de paragraf sau alte indentări; nu va fi formatat
 4. redactare cu diacritice
 5. atat autorul cat si coautorul prezentarilor sunt obligati sa se inregistreze la eveniment, completand formularul de inregistrare, iar la observatii, vor mentiona ca sunt autor/coautor al lucrarii – titlul lucrarii.

CUPRINS REZUMAT

 1. titlul, scris cu majuscule urmat de un rând gol; titlul (inclusiv spațiile) nu poate fi mai lung de 250 de caractere;
 2. numele autorilor, scrise pe un rând, respectând ordinea: inițiale prenume (in cazul bărbaților) sau prenume (în cazul femeilor) urmate de nume (nu folosiți titluri profesionale/academice);
 3. după lista autorilor se va lăsa un rând liber;
 4. afilierea (secție, instituție, oraș, țara), atât a primului autor, cât și a coautorilor.
 5. prima literă a fiecărui cuvânt trebuie scrisă cu majusculă;
 6. se va insera un rând ce va cuprinde 3 – 5 cuvinte cheie;
 7. textul propriu-zis trebuie să respecte structura cunoscută: introducere, material și metode, rezultate, concluzii (se vor evita formulările de gen “rezultatele vor fi prezentate”); textul trebuie să conțină suficiente detalii pentru a putea justifica concluzia;
 8. in cazul prezentărilor film video, rezumatul consta in scurta prezentare
 9. nu se acceptă grafice și tabele în rezumat;
 10. toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text.